Waarom worden we ziek van stress?

In de westerse wereld ervaren mensen stress als een groot probleem en steeds vaker worden ziektes toegeschreven aan stress. Het hormoon cortisol, dat tijdens stress wordt uitgescheiden door de bijnier, speelt hierbij een belangrijke rol, en kan ziektes als kanker, depressie, diabetes en de infectieziektes verergeren of zelfs veroorzaken. Het onderzoek naar hoe cortisol dit precies doet is een eerste stap om uiteindelijk de schadelijke effecten van cortisol tegen te gaan. Interessant hierbij is dat ieder mens verschillend reageert op stress en daardoor ook een verschillende gevoeligheid voor stress-gerelateerde aandoeningen heeft. Wat de biologische achtergrond van deze verschillen is, is nog onduidelijk.