Waarom reageren ouderen die een delirium hebben beter op hun naasten dan op zorgprofessionals?

Oudere patiënten, vooral mensen van 70 jaar en ouder, hebben een grote kans om in het ziekenhuis een delirium (acute verwardheid) te ontwikkelen. Als de persoon een delirium heeft gehad, heeft dit negatieve invloed op de uitkomst van zorg voor de patiënt (de mate waarin de persoon weer het oude niveau van functioneren bereikt). Daarom is het belangrijk het delirium te voorkómen of de ernst ervan te beperken. Bij personen die een delier doormaken, lijken naasten tijdens het delirium beter tot de persoon door te dringen dan zorgprofessionals. We denken dat hiervoor een neurologische verklaring is. Klopt dat? Als we dit weten, kunnen we meer gerichte interventies inzetten om het delirium te voorkomen/beperken.