Waarom praten wij zo veel in metaforen?

Metaphor Lab (ACLC, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit) Lotte Hogeweg (ACLC, Universiteit van Amsterdam) Gerard Steen (ACLC, Universiteit van Amsterdam) Hans Hoeken (CLS, Radboud Universiteit) Christian Burgers (Vrije Universiteit) Metaforen komen niet alleen voor in poëzie en proza. We doorspekken ook ons dagelijks taalgebruik met metaforen, vaak zonder dat we het door hebben. Geschat wordt dat één op de zeven à acht woorden die we gebruiken metaforisch is. Ook komen metaforen veelvuldig terug in beeldende communicatie, bijvoorbeeld in advertenties. Waarom zijn metaforen zo alomtegenwoordig in taal en communicatie? Reflecteert dit dat wij denken in metaforen? En hoe interpreteren wij metaforen? Verloopt dit proces anders dan bij letterlijk taalgebruik? En is dat eventuele verschil ook zichtbaar in de hersenen? Zijn metaforen ook nuttig? Kunnen ze bijvoorbeeld ingezet worden om complexe informatie over te dragen door docenten of door artsen? En om mensen te overtuigen, bijvoorbeeld in advertenties of in de politiek?