Waarom ontwikkelt de overheid samen met de kenniscentra en de verzekeraars geen nieuwe geneesmiddelen zonder winstoogmerk?

Er is een enorme ontwikkeling gaande op het gebied van de behandeling van allerlei aandoeningen met doelgerichte medicijnen. Het ontwikkelen van die geneesmiddelen wordt volledig overgelaten aan de farmaceutische industrie, die onvoldoende vernieuwend is en er vervolgens ook nog eens veel te veel geld voor rekent als ze iets vinden. Verder lopen bedrijven achter elkaar aan : zo zien we heel veel verschillende geneesmiddelen ontwikkeld worden die in feite hetzelfde doen. De overheid zou samen met de verzekeraars en publieke financiers zoals KWFkankerbestrijding, de Hartstichting etc. een fonds moeten opzetten voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen binnen de kenniscentra zonder winstoogmerk. Het op de markt krijgen daarvan via klinische studies is niet zo'n groot probleem als altijd wordt voorgehouden, zeker niet met de nieuwe generatie doelgerichte geneesmiddelen.