Waarom ontwikkelen mensen zich verschillend in dezelfde omstandigheden?

Broers en/of zussen uit een ernstig problematisch gezin (te denken valt aan verwaarlozing, geweld, enz.), lopen vaak trauma's op. Toch zijn er vaak opvallende verschillen te zien in hoe zulke ervaringen doorwerken tot in het volwassen leven van gezinsleden. Terwijl het ene 'kind' zijn leven lang gebukt gaat onder de problematische omstandigheden in zijn jonge jaren, heeft de ander daar helemaal geen last van. Hoe zijn zulke verschillen in veerkracht te verklaren?