Waarom niet naast Bruto Nationaal Produkt, nieuw ontwikkelen Bruto Nationaal Normwaarden Produkt?

Economie: speculatieve axioma's, bijv. de mens is altijd en eeuwig strikt rationeel zijn zakelijk belang aan het optimaliseren. Welke lessen te trekken uit het gedachtegoed in Bhutan, door "geluk" (en zulks) te integreren? De Onderheid als model voor de vrije burger, met eigen huishouding, hoe moreel kan het worden! Maatschappelijke Kosten & Baten, nut & noodzaak, dus bijv. fataal (komende oorlogen!) opraken grondstoffen (zie Rapporten als die aan de Club van Rome, denk aan schoon water, fosforzuur, enz.)milieuvervuiling en schade aan de volksgezondheid aftrekken van zuivelprodukten. Competitie gunnen de zon in het water te zien schijnen, dus ook in Afrika. Liefst toewerken naar spelregels op wereldschaal, mondiale verdragen (en dan snel minder vrijblijvend dan tegenwoordig die van Aarhus). De toekomst van onze kindskinderen op het spel, of eigenlijk van de komende (...) generatie reeds. Onderzoek dus naar heel ander paradigma dan zoiets als op domme "groei" gefocust B.N.P.