Waarom maakt de chemische industrie niet alleen de juiste moleculen ?

Chemische reacties verlopen via thermische activering, al dan niet met hulp van katalysatoren. Temperatuur is nodig om bindingen in molecule te verzwakken door excitatie. Helaas worden alle bindingen in een molecuul tegelijkrtijd met de temperatuur aangeslagen, terwijl meestal maar een binding verbroken moet worden om een ractie op gang te helpen. Hoe krijgen we het voor elkaar alleen de juiste binding in een molecuul te activeren, zodat alleen de gewenste reactive op gang wordt geholpen? Je zou dit katalyse2.0 kunnen noemen.