Waarom leidt het juridisch formuleren van afspraken om bepaalde doelen te bereiken vaak tot effecten die het bereiken van die doelen juist in de weg staan?

Mensen maken onderling afspraken om samen bepaalde doelen te bereiken, bijvoorbeeld de bescherming van natuur bij ingrepen in de leefomgeving. Bij het vastleggen van dergelijke afspraken in juridische termen gaat de letter van de wet meer gelden dan de intentie van de afspraak. Ook blijkt de letter van de wet voor meerdere uitleg vatbaar. Hoe zijn juridische formuleringen af te stemmen op de te borgen intenties?