Waarom komen ontwikkelingsstoornissen, zoals een taalontwikkelingsstoornis, zoveel vaker voor bij jongens dan bij meisjes?

Taalontwikkelingsstoornissen, dyslexie en autisme spectrum stoornis komen vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Een trage neurologische rijping wordt gezien als oorzaak, maar deze vertraagde ontwikkeling geeft onvoldoende antwoord op de oorzaak voor deze blijvende problematiek.