Waarom kan een trein op de heenweg niet genoeg stroom genereren om op de opgewekte stroom terug te rijden?

Massa en snelheid zouden via een dynamo stroom kunnen opwekken en opslaan. Een extra voertuig aan de trein zou dat eventueel toch kunnen ?