Waarom kan de lading van een accu niet worden gemeten?

In een auto zitten meters voor bijvoorbeeld benzineniveau en temperatuur. Waarom zijn er geen meters waarop je kan zien in hoeverre de accu (nog) geladen is?