Waarom is het zo moeilijk om kennis die je opbouwt in het onderwijs toe te passen in de praktijk?

Er wordt in het onderwijs veel gebruik gemaakt van informatieve teksten als leermiddel. De assumptie is dat de kennis die uit deze teksten wordt opgedaan toegepast kan worden in de praktijk. Vaak is dit echter niet het geval. Als informatie al wordt onthouden dan is dat voor korte tijd en kennis wordt alleen toegepast bij taken die veel gelijkenissen vertonen met de context waarin de kennis is opgedaan (binnen hetzelfde vak bijvoorbeeld). Een extra uitdaging ontstaat door de opkomst van het internet, waardoor leerlingen steeds meer kennis moeten opdoen uit meerdere (soms onbetrouwbare) teksten en waarbij dus kennis die wordt opgedaan uit één tekst moet worden toegepast tijdens het lezen van een andere teksten. Hoe kunnen we deze processen faciliteren in het onderwijs zodat kennis vaker wordt toegepast in nieuwe situaties?