Waarom is het tot op heden niet gelukt een aandrijving te ontwerpen op basis van permanente magneten

Mocht het lukken een motor te ontwerpen die gebaseerd is op permanent magnetisme dan zijn daarmee zowel milieuvervuiling als energietekorten grotendeels opgelost.