Waarom is er in deze wereld zoveel ellende door het geloof in z'n algemeenheid?

Een tegenvraag zou zijn: zou er ook zoveel ellende zijn zonder geloof, ik denk dan minder maar er zal altijd het item geld en macht zijn. We hebben in deze wereld een verscheidenheid aan geloven die de mensen een inbeelding geven van hogere machten die regeren en gaan dan leven volgens die geschriften. In deze geschriften staat ook de meest verschrikkelijke passages in over alle soorten van geweld, intimidatie en de toepasbaarheid hiervan in ons dagelijkse leven. De geschriften, naar mijn mening gebaseerd op drijfzand moeten eens tot discussie worden gesteld

Bijbehorende clustervragen