Waarom is de wetenschap niet verplicht vertegenwoordigd in het parlement?

Wij kiezen allen onze parlement via directe en indirecte verkiezingen. Helaas moet ik constateren, dat de partijpolitiek het altijd wint van de lange-termijn belangen. De Eerste Kamer, het best uitgerust als toetsingsinstrument van de democratie, zou verplicht een percentage niet-politieke wetenschappers moeten kunnen bevatten om de lange-termijn gevolgen van wetsvoorstellen te kunnen beoordelen.