Waarom is de opkomst bij verkiezingen zo laag?

Wat mij altijd opvalt bij verkiezingen in Nederland is dat de opkomst bij verkiezingen zo laag is. Vooral verkiezingen voor de gemeenteraad of de provincie scoren slecht maar ook de nationale verkiezingen voor de Tweede Kamer bedroeg in Nederland 75% in 2012. Dat betekent dat een kwart van de mensen niet stemt. Helemaal bedroevend waren de Europese verkiezingen met een opkomst van slechts 37% in 2014. Is het een kwestie van educatie? Is het een kwestie van presentatie van de partijen? Is het een kwestie van de media? Leidt democratie en welvaart zoals wij die in Nederland kennen automatisch tot politieke onverschilligheid? Waarom zijn zoveel mensen niet doordrongen van het feit dat ze invloed hebben? Met het oog op de steeds meer verregaande samenwerking binnen Europa lijken mij dit relevante vragen. Een onderzoek met als doel de factoren te identificeren die veranderd kunnen worden ten gunste van een betere opkomst.