Waarom is bij ketendigitalisering vaak dwang nodig om partijen aan te sluiten, terwijl de individuele voordelen evident zijn?

Bij digitalisering van informatiestromen in een keten (bijvoorbeeld elektronisch factureren) zijn er voor vrijwel alle partijen in de keten voordelen en besparingen te realiseren. Toch is er vaak dwang nodig van een grote "gorilla" (de overheid met wetgeving of een machtige partij in de keten die zijn handelspartners dwingt) om de ketendigitalisering op gang te brengen. Is het mogelijk om bijvoorbeeld met wiskundige methoden of via verklaringen uit gedragswetenschappen de individuele partijen te overtuigen om het ook zonder dwang te gaan doen? En bij wiskundige methoden bedoel ik niet Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyses of het simpel opstellen van een individuele business case.