waarom hebben vrouwen vaker en sneller last van stressgerelateerde aandoeningen? goede werkzame manieren van preventie en aanpak- wat werkt bij vrouwen en wat bij mannen ?

er zou mijns inziens meer onderzoek moeten worden gedaan naar de achtergronden en aanpak van stress waarbij het sekseverschil meer aandacht moet krijgen. vrouwen lijken gevoeliger voor negatieve stress en lijden vaak aan stress gerelateerde aandoeningen. Er is een theoretische benadering - the relational cultural theory ( Wellesley College Boston, VS- die meer aandacht geeft aan het "relational self "van vrouwen. Hierin worden omgevingsinvloeden en biomedische aspecten beide meegewogen en recht gedaan.