Waarom hebben kunst en cultuur een positieve uitwerking op het schoolklimaat en hoe verschilt dat om hoe komt het overeen met de functie van sport?

Een Cultuurprofielschool is voor ons per definitie een school van hoge kwaliteit. Dat is geen loze kreet. Wij merken bij onze leden dat het verbindende karakter van kunst en cultuur, binnen en buiten de lessen, een positieve invloed heeft op de schoolcultuur. Juist door de inzet van kunst en cultuur worden leerlingen gestimuleerd om zich heen te kijken, zich rekenschap te geven van anderen en leren zij te hechten aan een betekenisvolle omgeving. Dat stimuleert niet alleen de sfeer, maar ook de prestaties van de leerlingen. Dat geldt overigens ook, zij het op een andere manier, voor scholen die zich richten op sport of techniek als verbindend thema. Opnieuw is er zo veel kennis en inzicht ontwikkeld in de scholen, zonder dat dit grondig onderzocht is, en zonder dat een theoretische basis kan worden aangereikt aan scholen die ook ambities hebben in deze richting. Waarom kunst en cultuur deze positieve uitwerking hebben en hoe dat verschilt of overeenkomt met bijvoorbeeld de functie van sport is nog onbekend.