Waarom geven Nederlandse bedrijven minder aan R&D uit dan bedrijven gemiddeld in de OECD doen?

* Publieke R&D uitgaven in Nederland zijn vergelijkbaar (als % van BBP) met andere OECD-landen, maar het Nederlandse bedrijfsleven blijft bij het OECD-gemiddelde flink achter. * R&D is belangrijk voor innovatie en voor toekomstige economische groei * Welk deel van het NLse bedrijfsleven laat het afweten in vergelijking met de ander OECD-landen, of is het een probleem dat over de gehele linie speelt? * Welke beleidsinstrumenten zouden hier verandering in kunnen brengen?