Waarom gaat de biodiversiteit, met name trekvogels, insecten, amfibieën en reptielen, bodemleven, in Nederland zo hard achteruit? Wat zijn duurzame oplossing om deze achteruitgang te stoppen?

Er is veel bekend over de planten en dieren in Nederland, alleen de achteruitgang lijkt alleen maar harder te gaan. Een aantal grotere soorten als de otter, visarend en zeehond zijn afgelopen jaren vooruitgegaan. Helaas gaat het met heel veel soorten nog steeds slecht, zoals de tapuit, veldleeuwerik, grutto, amfibieën en reptielen. Waarom kan de wetenschap niet met een effectief lijstje van maatregelen komen die gericht zijn op soort- en ecosysteem herstel voor soorten die op de Rode Lijst staan? Meer aandacht voor specifieke en generieke behoud- en herstelmaatregelen voor deze dier- en plantsoorten en hun habitat is noodzakelijk.