Waarom en wanneer betrekken georganiseerde misdadigers hun kinderen bij hun criminele netwerk en hun criminele activiteiten?

Meer dan eens komen zaken naar buiten waarbij in de georganiseerde misdaad (bijv. in drugsnetwerken) een of meerdere gezinsleden betrokken zijn. Soms is er sprake van betrokkenheid van meerdere generaties in een georganiseerd netwerk. We weten dat dit gebeurt, maar niet wat de redenen zijn voor het betrekken van de volgende generatie in een crimineel netwerk. Economische verklaringen liggen wellicht voor de hand, maar ook het idee van het doorgeven van waarden, normen en attitudes biedt een mogelijke verklaring. Minstens zo interessant is de timing waarop ouders hun kinderen betrekken bij criminele activiteiten, net als eventuele sekse-verschillen hierin.