Waarom beveiligen we dorpen en steden niet beter tegen grote bosbranden?

Op veel plaatsen in de wereld zijn er jaarlijks gigantische bosbranden, waarbij honderden miljoenen vierkante meters natuur in vlammen opgaan en waarbij hele dorpen afbranden of steden bedreigd worden en waarbij vaak doden vallen. Grote branden zijn een methode van de natuur om vegetatie tot nieuwe bloei te laten komen, doch rond stedelijke bebouwing zijn deze branden te gevaarlijk. Waarom rond belangrijke plekken geen ringen aangelegd van nepbomen, gevuld met geschikte stof om de brand te blussen? Deze bomen moeten zowel op afstand als door de brand zelf tot ontploffing gebracht kunnen worden. Dit lijkt me niet moeilijk te realiseren, doch wordt pas aanvaard als de wetenschap zich ermee bemoeit. Dit speelt meer in het buitenland dan in Nederland, dus deze nepbomen zouden een Nederlands exportproduct kunnen zijn.