Waarin zal de stottertherapie bij kinderen met een hoog temperament zich moeten onderscheiden van de stottertherapie bij kinderen met een 'gemiddeld' temperament

Uit een retrospectieve epidemiologische en fenomenologische studie verricht in Antwerpen ( R Boey) blijkt dat 35,3 % van de onderzochte kinderen hoog temperamentvol is. Het aantal personen van de totale onderzochte groep is 1549, waarvan 482 kinderen, een fors aantal dus. Deze grote groep temperamentvolle kinderen is zeker geen afspiegeling van een gemiddeld percentage temperamentvolle kinderen binnen de algemene populatie van kinderen. Recent zijn in Nederland richtlijnen opgesteld t.b.v stottertherapie. Binnen deze richtlijnen is gebruik gemaakt van evidence verkregen uit veelal Amerikaanse onderzoeken met meestal veel bescheidener aantallen onderzochte personen en meestal zonder onderscheid naar verschillende doelgroepen binnen de stotterpopulatie. Er is behoefte aan dat de (Nederlandse) richtlijnen meer kunnen worden aangepast aan specifieke doelgroepen. Omdat de groep temperamentvolle kinderen in de genoemde studie zo groot is, is het van groot belang de therapie binnen deze groep nader te onderzoeken zodat besloten kan worden of deze aanpassingen binnen de stottertherapie ook noodzakelijk is.