Waarin school het geheim van de stedelijke welvaart in de Lage Landen in de zestiende en zeventiende eeuw?

Het verleden biedt inzichten waar we in de toekomst wat aan kunnen hebben. In de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd waren de Lage Landen koploper in het ontwikkelen van een ondernemende en bestuurlijk actieve middenklasse. Hoe verhielden zich de vroegmoderne Vlaamse en Nederlandse steden tot de steden elders in Europa? Waren zij ook anders georganiseerd dan steden in het Verre Oosten? Wat leveren de gecombineerde inzichten van sociaal- en economisch historici, economen, sinologen en andere Azië-onderzoekers ons op, als wij kijken naar ondernemerschap, bestuurlijke instituties en openbare financiën in de steden? Een interdisciplinaire aanpak levert niet alleen bestuurlijke inzichten op (bijvoorbeeld over gunstige instituties) maar zou ook een mooie dataset moeten opleveren met gegevens over bijvoorbeeld lonen, prijzen, beroepen, aantallen migranten, geboorte- en sterftecijfers, en handelsgegevens.