Waaraan voldoet een optimaal ‘full continu ICTsysteem’ en wat bepaalt de keuzes?

Hoe kunnen de huidige en toekomstige mogelijkheden van ICT voorzien in bijvoorbeeld een fall-back modus voor het spoor. Het is een gegeven dat ICT steeds belangrijker wordt voor het spoor. Delen van deze systemen kunnen falen, hoe ga je hiermee om in de operationele aanpak. ICT-systemen die volcontinu moeten draaien worden redundant uitgevoerd. Redundantie zorgt voor extra complexiteit, dat op zichzelf weer onvoorspelbaarheid/risico’s met zich meebrengt. Hoe kan dit dilemma worden opgelost? Welke ontwerpprincipes liggen hieraan ten grondslag?