Waar slaan we duurzame energie in de toekomst in op? (wind- en zonne-energie, chemical engineering, nieuwe brandstoffen?)

De inpassing van decentrale bronnen (wind, zon, biomassa, waterkracht, etc.) is belangrijk voor het minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Deze inpassing gaat vooral plaatsvinden in de gebouwde omgeving en het distributienetwerk. Hier bevinden zich de lokale, fluctuerende bronnen en de fluctuerende consumptiepatronen waardoor een lokale afstemming noodzakelijk wordt en op een efficiënte wijze moet plaatsvinden. De uitdaging zit in het opslaan van energie, vanwege de onvoorspelbaarheid van de energievoorraad.