Waar is God als vrouw gebleven?

Waarom erkennen we alleen nog maar een mannelijke monotheïstische God en kom je nog altijd op de spreekwoordelijke brandstapel als je spreekt over Godin? Waarom weten wij niet dat God nog maar 3000-4000 jaar oud is en onze voorouders Godin eerden als de bron van alle leven. Waarom weten we niet dat de naam van Allah afkomstig is van Allat, een van de drie godinnen, de Drievoudige Godin? Waarom duurt het zo lang voor Asjera, als de echtgenote van JWH, door iedereen en in alles wat over God wordt gezegd, wordt gekend? Waarom weten we niet dat het zelfs andersom was, dat Asjera de Soeverein was en JWH haar echtgenoot? Hoe komt het dat deze kennis omgekeerd is geraakt? En wat is de link met de verloren Godin en de disbalans in de wereld?