Vraag welke publieke goederen en diensten zouden geprivatiseerd en vermarkt kunnen en moeten worden? Welke criteria hebben we om over de introductie van marktwerking na te denken?

De overheid heeft de afgelopen decennia vele publieke diensten geprivatiseerd en naar de markt gebracht. Dat ging met wisselend succes. Ook voor de toekomst staan belangrijke vragen open, zoals over verdere vermarkting in de gezondheidszorg. Hoe kunnen we daar het beste over nadenken? Welke economische inzichten kunnen helpen? Welke juridische instrumenten zijn voorhanden? Wat doet marktwerking met mensen (sociologisch en psychologisch) en wat zijn de historische ervaringen. Zijn er ook morele grenzen aan wat er ‘op de markt’ mag komen?