Vooruitgang veelal aan technologie van de “beta’s”. Binnen overheid werken vooral “Alfa/gamma” georiënteerde mensen. Hoe kan overheid eigen werkwijzen beter organiseren om aan te sluiten bij bèta georiënteerde ontwikkelingen?

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Demografische verschuivingen en nieuwe machtsverhoudingen laten de samenleving niet onberoerd. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Klassieke sociale structuren maken plaats voor nieuwe, dynamische maatschappelijke processen. Mensen gaan langer werken, technologie gaat steeds meer taken van mensen overnemen, mensen kunnen hun tijd anders gaan indelen. Er ontstaat een netwerksamenleving met nieuwe verhoudingen. Dit stelt onze rechtstaat voor nieuwe uitdagingen. Innovatie helpt ons die uitdagingen aan te gaan, ook als het gaat om oude problemen die nog steeds bestaan.