Voorpgesteld dat de grenzen van de Kosmos nu bekend zijn, en dat licht van bronnen zich gelijkwaardig verspreidt;wat gebeurt er met licht aan de uiterste grenzen van de Kosmos?

Ofwel, is de Kosmos niet oneindig groter dan de huidige grenzen aangeven....