Voor speciale kinderen benutten mogelijkheden serious gaming op gebied van emotionele en sociale ontwikkeling.

Voor veel speciale kinderen (kinderen met auditieve beperkingen, kinderen met taalontwikkelingsstoornissen, kinderen met autismespectrum stoornissen) zijn de ontwikkeling op emotioneel gebied en de ontwikkeling van sociale vaardigheden een enorme uitdaging. Ieder vanuit zijn eigen belevingswereld geldt voor deze kinderen dat er door beperkingen in waarneming, taal en informatieverwerking deze ontwikkeling lang niet zo vanzelfsprekend verloopt als dat geldt voor typische kinderen. Wat doorgaans incidenteel geleerd wordt, moet voor deze kinderen vaak expliciet worden aangeboden. Emotionele ontwikkeling en daarop gebaseerd een gezonde sociale ontwikkeling kan via serious gaming (en dus oefenen in een niet bedreigende en niet beoordelende omgeving) naar mijn overtuiging een enorme stap betekenen in de ontwikkeling, vergeleken met alleen oefening, training en ontwikkeling in real life.