Voor herlaadbare batterijen zien we processen met een enorme efficiëntie tot wel bijna 100%, waarom is het niet mogelijk om voor alle processen zo een efficiëntie te verkrijgen die eveneens zo te controleren zijn en werken bij kamertemperatuur?

Chemische processen vinden meestal plaats door elektronenoverdracht. We zien in de industrie vele processen bij hoge en lage temperatuur en dat vereist veel energie die niet direct ten goede komt aan het te maken product, maar verdwijnt als afvalwarmte. Deze temperaturen zijn nodig om de benodigde elektronenoverdracht voor de processen te controleren en/of te activeren. Bij elektrochemische processen worden elektronen direct naar het te vormen product gestuurd wat al kan bij kamertemperatuur. Hierdoor kunnen processen, door elektronenaanvoer te meten en te regelen, gecontroleerd plaatsvinden bij kamertemperatuur. Dit zien we meer en meer bij de nieuwe type herlaadbare batterijen waar een efficiëntie van bijna 100% wordt gehaald. Dat het principe van productvorming middels elektrochemische processen nog niet op grote schaal wordt toegepast komt mogelijk door nog niet bestaande halffabricaten of zogenaamde precursors. Laten we deze proberen te maken middels slimme elektrochemische processen zodat we op een schone manier kunnen produceren. Als voorbeeld kan men denken aan in-situ bromeren, waarbij broom niet als het giftige broom aanwezig is maar als bromide aanwezig is en vervolgens door aanbrengen van een potentiaal dit bromide reactief broom wordt, wat op zijn beurt direct doorreageert tot een gewenst product of halffabricaat.