Vervult het immuunsysteem ook een psychologische rol?

We kennen het immuunsysteem als de verdediger van ons lichaam tegen indringers zoals virussen etc. Mensen worden bij het zien van een bloederig ongeluk nogal eens misselijk. Wijst dat niet erop dat er een systeem is dat een fysieke reactie bewerkstelligt op de waarneming van iets vreselijks? Ook het placeboeffect lijkt in de richting te wijzen van een fysieke reactie op iets psychologisch. Zou het immuuunsysteem daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn?