Versterken of verzwakken virussen in de Noordzee en oceanen de effecten van klimaatverandering op mariene biodiversiteit en ecosysteem productie?

Klimaatverandering lijkt te leiden tot verschuivingen in soortensamenstelling, maar ook de grootte van de soorten, in de Noordzee en oceanen. Virussen infecteren selectief gastheren, waarbij de kans op infectie mede afhangt van de ontmoetingskans. Aantal, grootte, en gevoeligheid voor infectie van de gastheer zijn daarvoor bepalend. Antropogene handelingen, waaronder broeikaseffect, lijken door veranderingen in levensgemeenschappen dus gevolgen te hebben voor de kans op infectie. Zijn die gevolgen positief of negatief voor ecosysteem functioneren en totale productie?