Veroorzaakt cholesterol hart- en vaatziekten, of is suiker de oorzaak?

Op dit moment is de gangbare mening van medici dat een hoog cholesterolgehalte de veroorzaker is van hart- en vaatziekten. Recent wetenschappelijk onderzoek lijkt uit te wijzen dat hart- en vaatziekten worden veroorzaakt door micro-onstekingen, als gevolg van suikerpieken in het bloed na een zetmeelrijke maaltijd. Cholesterol speelt misschien een rol bij het proces, maar lijkt niet de veroorzaker te zijn. Het verminderen van het cholesterolgehalte door medicatie of door het minder eten van vet wordt nog steeds gezien als een middel om hart- en vaatziekten te voorkomen. Wetenschappelijk onderzoek kan aantonen wat de relatie is tussen enerzijds suikerconsumptie (zetmeel) en hart- en vaatziekten, en anderzijds het verband tussen cholestrol-niveau's en hart- en vaatziekten beter definiëren.