Vermindert aanleg voor de ene ziekte (hart-en vaatziekte) de aanleg voor een andere ziekte (kanker) en kun je daar geneeswijzen uit afleiden?

Binnen de familie aan de zijde van mijn vader, uit een gezin van 11, komt hart- en vaatziekte regelmatig voor. Kanker en dementie in zeer geringe mate. Binnen de familie van mijn moeder, uit een gezin van 13, komt ouderdomsdementie veel voor. Kanker en hart/vaatziekten in zeer geringe mate. Toeval? Te kleine steekproef? Of een causale relatie en mogelijke basis voor geneeswijze?