Verlengt palliatieve sedatie het leven?

mantelzorgers en huisartsen zijn terughoudend mbt het inzetten van palliatieve sedatie, men ziet het als euthanasie. Ik denk dat palliatieve sedatie het leven verlengt, met een paar uren of een paar dagen en het lijden van een stervende patient verlicht. Is er onderzoek naar verricht?