Vergelijkend onderzoek tussen Transcendente Meditatie (TM) en Mindfulness.

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd TM populair. Dit ging gepaard met een serie wetenschappelijke onderzoeken die de positieve effecten van TM op de lichamelijke en geestelijke gezondheid aantoonde. Intermediair publiceerde in 1975 een groot artikel over TM, en na een prijsvraag waarin aan het publiek werd gevraagd welk wetenschappelijk onderzoek men belangrijk vond, stond TM boven aan de lijst. Er was echter ook weerstand in de media en in de westerse wetenschappelijke gemeenschap. Tegenwoordig is er in de maatschappij weer veel aandacht voor meditatie, met name Mindfulness. Men baseert zich hierbij ook op wetenschappelijk onderzoek; in Nederland is er bijvoorbeeld studie gedaan door de Radboud Universiteit Nijmegen. Net als bij TM wordt dit onderzoek naar Mindfulness in de media soms betwijfeld en aangevochten, en is het voor buitenstaanders niet meer duidelijk wat de feiten zijn. Wij vragen daarom om vergelijkend onderzoek tussen TM en Mindfulness. Wegens ruimtegebrek op deze plaats zijn hiervoor aparte onderzoeksvoorstellen ingediend.