Vereist de moderne (communicatie)maatschappij een ander type arts/specialist?

Artsen/specialisten lijken nog steeds de indruk te moeten wekken alle wijsheid op hun gebied in pacht te hebben, wellicht om betrouwbaar over te komen naar de patiënt. Uiteraard mag na een intensieve studie van vele jaren ook wel de nodige kennis verwacht worden. Echter, artsen/specialisten worden nu, en zeker in de toekomst, steeds vaker geconfronteerd met patiënten die toegang hebben tot een enorme hoeveelheid informatie over hun specifieke problemen, en kunnen hierover ook via social media met lotgenoten ervaringen en belevingen uitwisselen. Geen enkele arts/specialist is in staat zich iedere dag met dezelfde intensiteit (voor de patiënt soms ingegeven door eigen levensbelang) in soms heel specifieke materie te verdiepen. De arts/specialist zal zich steeds meer moeite moeten getroosten om de houding van iemand die de medische kennis in pacht heeft overeind te houden. En wellicht kan met uitbuiting van op het web beschikbare informatie en ervaringsuitwisselingen de medische wetenschap een niveau hoger getild, en de kosten een stukje lager.