Veel ‘evidence–based’- behandelingen zijn slechts effectief bij een deel van de patiënten die voor een dergelijke behandeling in aanmerking komen. Dit geldt o.a. in sterke mate voor de behandeling van kanker. Met genetische profilering, gebruik van mode

Binnen het thema Human Health & Life Sciences (H2LS) werken VU, VUmc en Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) samen aan de ontwikkeling en versteviging van onderwijs en onderzoek op het gebied van leven, gezondheid en gezondheidszorg. Dat gebeurt vanuit een brede insteek, waarin de continua van fundamentele kennis naar toepassing, van preventie via cure naar care, en van de fundamentele wetenschappen naar toegepast centraal staan. Specifieke aandachtgebieden zijn public (mental) health, neurowetenschappen, oncologie, hart en vaten, sport en bewegen, beeldvorming, diagnose, en waarin steeds aandacht is voor zowel soma als psyche.