Tot welke diepte kan leven voorkomen in de oceaanbodem?

Het is bekend dat microben voorkomen in de zeebodem, maar tot hoe diep is niet bekend. Een beter begrip hiervan kan echter belangrijke inzichten leveren in de processen die die de herkomst van het leven op de Aarde kunnen verklaren.