Tot hoe ver reikt personal medicine (qua mogelijkheden, kosten, kwaliteit van zorg)?

Er vanuit gaande dat personalized medicine en personalized prevention een hoge vlucht zal nemen, is de vraag waar de grenzen ervan liggen, Waar wegen de kosten niet meer op tegen de potentiële gezondheidswinst? Specifieke data over iemands genetische dispositie, gezondheidstoestand en ziekteverloop geven steeds meer mogelijkheden een op de persoon toegesneden medische behandeling te geven. Op voorhand wordt steeds duidelijker welke medicatie wel of niet of beperkt zal werken en welke dosis passend is en of een medische ingreep of bestraling wel of geen significant effect zal hebben. In feite is er sprake van een forse groei van zeldzame ziekten, nl eindeloos veel varianten van ziekten die nu niet als ‘zeldzaam’ worden benoemd. Dat roept de vraag op naar de grenzen van het optimaliseren van ieders medische behandeling. Waar wegen extra inspanningen en kosten niet meer op tegen de te behalen gezondheidswinst of zijn ze maatschappelijk niet meer op te brengen?