Toepasbaarheid van Transcendente Meditatie ("TM yogisch vliegen") om sociale stress te verminderen.

Hoe de beoefening van TM de samenleving als geheel positief beïnvloedt, vooral wanneer mensen 2x per dag in een groep het "Yogisch Vliegen" beoefenen, kan (nog) niet binnen de termen van de moderne wetenschap verklaard worden. Dat is uiteraard een groot struikelblok voor acceptatie en implementering, maar tegelijk een unieke kans om in Nederland grensverleggend onderzoek te plegen, nog helemaal afgezien van het onschatbare praktische nut. Twintig jaar geleden is het alweer, dat dit effect voor het laatst in een grote studie gemeten is. Hoewel het toenmalige panel van onafhankelijke controleurs de uitvoering als wetenschappelijk vlekkeloos beoordeelde, was de helft niet in staat, het resultaat te accepteren: het was te zeer in strijd met hun wereldbeeld. Misschien is de tijd nu rijp?