Toepasbaarheid van Transcendente Meditatie (TM) en Mindfulness in het onderwijs

Over de gehele wereld scoort onderwijs, gecombineerd met TM, hoger dan onderwijs zonder TM. Het gaat zowel om basis-, middelbaar als hoger onderwijs. Het algemene beeld is, dat dit soort scholen er, zonder selectie vooraf, in slaagt om veel goede tot uitstekende leerlingen af te leveren, met minder schooluitval dan gemiddeld. Zie o.a. http://www.davidlynchfoundation.org/research.html (bijv. het positieve effect van TM op ADHD, en meer). In Brazilie heeft het parlement, op basis van wetenschappelijk onderzoek, een wet aangenomen om op alle openbare scholen TM als basisvak in te voeren. Dat proces is nu gaande. Onderzoeksvoorstel: onderzoek bij scholieren en/of studenten (liefst zowel uit het basis-, als uit het middelbaar en hoger onderwijs). Het onderzoek zou moeten bestaan uit het volgen van drie groepen scholieren of studenten, die een identiek lesprogramma volgen. Eén groep zou dan TM moeten leren en toepassen; een tweede groep Mindfulness; en de derde groep ter controle geen enkele extra meditatie- of ontspanningstechniek. Na afloop dienen de resultaten per groep gemeten en vergeleken te worden, periodiek gedurende enkele jaren.