Toepasbaarheid van Transcendente Meditatie (TM) en Mindfulness bij hoge bloedruk

Volgens onderzoek uit de VS (American Heart Association), is TM de enige meditatiemethode waarvan is aangetoond dat het bloeddrukverlagend werkt (zie http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeNews/Meditation-and-Heart-Disease-Stroke_UCM_452930_Article.jsp). Onderzoeksvoorstel: onderzoek bij patiënten met een hoge bloeddruk. Het onderzoek zou moeten bestaan uit het volgen van drie groepen identiek te behandelen patiënten. Eén groep zou naast de behandeling TM moeten leren en toepassen; een tweede groep Mindfulness; de derde groep ter controle geen enkele extra meditatie- of ontspanningstechniek. Na afloop dienen uiteraard de resultaten per groep gemeten en vergeleken te worden, periodiek gedurende enkele jaren. Verwachte effecten: minder sterfte en minder zorgkosten; toegenomen levenskwaliteit voor patiënten.