Toepasbaarheid van TM en Mindfulness voor traumaverwerking bij (ex-)militairen

Volgens onderzoek uit o.a. de VS, is de inzet van Transcendente Meditatie (TM) effectief bij traumaverwerking door oorlogsveteranen. Ook andere vormen van meditatie worden in dit verband genoemd, m.n. Mindfulness (zie http://www.operationwarriorwellness.org (TM) en http://www.ptsd.va.gov/professional/treatment/overview/mindful-PTSD.asp (Mindfulness)). Onderzoeksvoorstel: onderzoek bij Nederlandse (ex-)militairen (evt. ook (ex-) politieagenten), die lijden aan de gevolgen van gewelddadige traumatische ervaringen (PTSS). Het onderzoek zou moeten bestaan uit het volgen van drie groepen identiek te behandelen patiënten. Eén groep zou naast de behandeling TM moeten leren en toepassen; een tweede groep Mindfulness; de derde groep ter controle geen enkele extra meditatie- of ontspanningstechniek. Na afloop dienen uiteraard de resultaten per groep gemeten en vergeleken te worden, periodiek gedurende enkele jaren. Verwachte effecten: minder ziekteverzuim, minder zorgkosten; toegenomen levenskwaliteit voor deze mensen, die mogelijk al jaren buiten de maatschappij staan.