Stort de golffunctie ineen als na een double-slit experiment het geheugen met de detectiedata van de splits wordt vernietigd en zo ja hoe snel?

Test de Kopenhagen interpretatie van de kwantummechanica door van een niet bewust waargenomen (automatisch uitgevoerd) tweespletenexperiment een deel van de opgeslagen detectiedata van bij die dubbele slit achteraf te vernietigen alvorens te kijken of er op een ander geheugen opgeslagen data van de projectie, een interferentiepatroon is te vinden. Zo ja dan kan de data van double-split experimenten gebruikt worden voor communicatie waarbij de zender de data van detectie bij de split heeft en de ontvanger de projectiedata. Bijvoorbeeld: interferentiepatroon = 1 en geen interferentie = 0. Is ineenstorting van de golffunctie instantaan of beperkt door de lichtsnelheid?