Stimuleren sociale media geweldloze gebaren?

Mensen en dieren maken gebaren waarmee geluidloze communicatie tot stand komt. Behalve gewoontegebaren (bijv. tijdens het spreken) zijn er tekengebaren (duim omhoog) en symboolgebaren (politie met rug naar burgemeester van New York). Non-verbale symboolhandelingen (op je voorhoofd tikken, lange neus maken) leverden een bijdrage aan de reductie van gewelddadige handelingen. Symbolische gebaren van weigering, afkeuring, dreiging en belediging vervangen meestal grof lichamelijk geweld (tomaten, taart naar Fortuin, schoen naar Bush gooien). Sociale media lenen zich voor de ontwikkeling van geweldloze gebaren (een hatemail in plaats van steen door ruit of een kaakstoot). De nadruk op mediagenieke beelden zou tot een herontdekking van oude en cultuurgevoelige subtiele gebaren kunnen leiden. Ook nieuwe virtuele gebaren kunnen wellicht het fysieke geweld in de gewone wereld reduceren.