Stel een realistisch wereldwijd overlevingsscenario op.

Ooit, over honderden miljoenen of miljarden jaren, zal onze aarde worden 'geannexeerd' door de de zon. Voor zover de mensheid dan nog bestaat, zal die dat zonder maatregelen niet overleven. De Verenigde Naties willen, ambitieus als ze zijn, alvast nadenken over de consequenties ervan. Ze nodigen Nederlandse wetenschappers uit een rapport te schrijven over de eerst te nemen maatregelen. Met nog te ontwikkelen technologie mag rekening worden gehouden.